Đóng

Hợp tác đào tạo giữa Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn (SITC) và Trường Đại học Bangkok (BU)