Đóng
Giới thiệu

Hội Giáo Dục Nghề Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh  là một tổ chức quần chúng tự nguyện của các nhà giáo, nhà khoa học trong lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm »

Tin tức - Sự kiện

1d6fc76a51b4adeaf4a5

Bầu Tân chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp Sáng 17/7/2020 tại Trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, đây là hội giáo dục nghề nghiệp duy…

04/08/2020

Xem thêm
IMG_1564

THÔNG BÁO HỌP BAN CHẤP HÀNH

THÔNG BÁO HỌP BAN CHẤP HÀNH LẦN VI – NHIỆM KỲ III Ban Chấp hành Hội Giáo dục nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô đến tham dự buổi họp Ban Chấp hành Hội Giáo dục nghề nghiệp (mở rộng) – Lần thứ VI, Nhiệm kỳ III (2014 – 2019). Thành phần…

09/07/2017

Xem thêm

Hợp tác quốc tế