Đóng

THÔNG BÁO HỌP BAN CHẤP HÀNH

THÔNG BÁO HỌP BAN CHẤP HÀNH LẦN VI – NHIỆM KỲ III

Ban Chấp hành Hội Giáo dục nghề nghiệp TP. Hồ Chí Minh,

Trân trọng kính mời quý Thầy, Cô đến tham dự buổi họp Ban Chấp hành Hội Giáo dục nghề nghiệp (mở rộng) – Lần thứ VI, Nhiệm kỳ III (2014 – 2019).

Thành phần :

  • Quý Thầy Cô Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Giáo dục nghề nghiệpThành phố Hồ Chí Minh.
  • Quý Thầy Cô phụ trách các đơn vị trực thuộc Hội.

Thời gian:

Lúc 8.30 giờ sáng ngày 18/7/2017 (thứ ba).

Nội dung:

  • Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng những tháng còn lại của năm 2017.
  • Các nội dung khác cần quan tâm.

Địa điểm:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM.

Số 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, quận 3.

ĐT liên lạc: 0913902030 (Thầy Nam).

Rất mong quý Thầy, Cô đến dự họp.

BAN THƯỜNG VỤ HỘI

09/07/2017

Tin tức Related