Đóng

Hợp tác đào tạo giữa Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn (SITC) và Trường Đại học Bangkok (BU)

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SÀI GÒN (SITC), VIỆT NAM VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BANGKOK (BU), THÁI LAN.

1

Ông ĐỖ HỮU KHOA, Hiệu trưởng SITC và Bà MATHANA SANTIWAT Hiệu trưởng BU

bắt tay hợp tác đào tạo giữa hai trường.

2

Trường SITC và Trường BU chính thức ký kết hợp tác đào tạo

vào ngày 20/10/2014 tại Trường Đại học Bangkok, Thái lan.

3

Lãnh đạo hai trường cùng các Trưởng khoa của Trường đại học Bangkok

trong buổi lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa hai trường.

04/04/2017

Hợp tác quốc tê Related