Đóng

Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2016 và triển khai phương hướng năm 2017

Hội Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hội năm 2016 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2017.

Trân trọng kình mời toàn thể các Chi Hội và các thành viên Ban chấp hành Hội về dự Hội nghị, vào lúc 08 giờ 00 Thứ sáu, ngày 10 tháng 03 năm 2017. Tại : 224 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM.

Chương trình hội nghị :

8 giờ 00 – 8 giờ 30 : Đón khách, Văn nghệ chào mừng.

8 giờ 30 – 9 giờ 10 : Chào mừng và Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng hoạt động Hội năm 2017.

9 giờ 10 – 9 giờ 30 : Thông qua quyết định nhân sự.

9 giờ 30 – 10 giờ 30 : Thảo luận các đại biểu.

10 giờ 30 – 10 giờ 50 : Trao chứng nhận thành viên và khen thưởng.

10 giờ 50 – 11 giờ 20 : Phát biểu lãnh đạo.

11 giờ 20 : Bế mạc.

BAN CHẤP HÀNH HỘI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 

 

04/04/2017

Hoạt động Related